Skip to navigation Skip to main content

Jan Petr 2

dsdfef

  • Jan Petr 2
  • Jan Petr 2
  • Jan Petr 2
  • Jan Petr 2
  • Jan Petr 2
  • Jan Petr 2

Skupina

Группа


Skupina Touax, kótovaná již více než 100 let na francouzské burze cenných papírů, je světovým lídrem v oblasti operativního leasingu.

Группа Touax, которая уже более 100 лет котируется на французской бирже ценных бумаг, является мировым лидером в области оперативного лизинга.


Skupina Touax má 150 let zkušeností s realizací mobilních, flexibilních a na míru šitých řešení vašich lokálních i mezinárodních projektů.

Группа Touax имеет 150-ти летний опыт в реализации мобильных, флексибильных и заказных решений ваших локальных и международных проектов.


Skupina Touax je vedoucím hráčem v každém ze svých 4 oborů podnikání.

Группа Touax является ведущим игроком в каждой из 4-х областей своей деятельности.


Společnost Touax, založená za Napoleona III., je akciovou společností řízenou již čtvrtou generací rodiny zakladatele, která se pyšní jedinečnou stabilitou a dlouhou historií podloženou výsledky a růstem od roku 1854.

Компания Touax, основанная во времена Наполеона III, является акционерным обществом и управляется уже четвёртой генерацией семьи основателя, которая гордится исключительной стабильностью и долголетней историей, подкреплённой результатами и ростом от 1854 года.

  • Être appelé
  • Recevoir un devis
  • Nous trouver
  • Modules d'occasion